JURUSAN SAINS


Pakej Mata Pelajaran Jurusan Sains:

 

Pakej Sains 1
Pengajian Am
Mathematic T
Chemistry
Physics

 

Pakej Sains 2
Pengajian Am
Mathematic T
Chemistry
Biology

 

* Mata pelajaran MUET perlu diambil oleh semua pelajar.